כלים עתיקים

מאזנים :הלבן עם סלסלת הקש במקור מיועד לתינוקות.