כלים עתיקים

מעמדים מוכספים עם בסיס מעץ לבקבוק משקה.אנגליה 1920‎