כלים עתיקים
כלים עתיקים

קבוקים מים חמים לחימום הרגלים במיטה בני 100 שנה.

כלים עתיקים
כלים עתיקים

משקל מראה מיועד למשקלים כבדים.

כלים עתיקים
כלים עתיקים

מאזנים :הלבן עם סלסלת הקש במקור מיועד לתינוקות.

כלים עתיקים
כלים עתיקים

המשקל עם הכף הירוק מיועד לירקות במקור

כלים עתיקים
כלים עתיקים

המשקל עם הכף הירוק מיועד לירקות במקור

כלים עתיקים
כלים עתיקים

מעמדים מוכספים עם בסיס מעץ לבקבוק משקה.אנגליה 1920‎

כלים עתיקים
כלים עתיקים

קסת דיו ממתכת עם פסל של כלב על בסיס שיש.שנת 1930.מחיר 1400 ש״ח

כלים עתיקים
כלים עתיקים

קערה גדולה מוכספת,אנגליה.1200ש״ח