unnamed (15)
unnamed (15)

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורה משנות השלושים של המאה הקודמת.2500 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת תליה דקו אורגינלית. מחיר 3200 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת שולחן מ1930 מחיר 1550ש'ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

גוף תאורה עתיק 1400 ש״ח‎

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת ארט דקו אורגינלית מתכווננת.אנגליה,1930.מחיר 2100 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת קריסטל צכי עתיקה

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות עמידה מאנגליה.משנות השלושים של המאה הקודמת עם אהילי בד ישנים.מחירים מ2500-3200 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן עם אהילים פרחוניים מבד .הבסיסים עתיקים

גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן עם אהילים פרחוניים מבד .הבסיסים עתיקים