unnamed (15)
unnamed (15)

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורה משנות השלושים של המאה הקודמת.2500 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת תליה דקו אורגינלית. מחיר 3200 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת שולחן מ1930 מחיר 1550ש'ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

גוף תאורה עתיק 1400 ש״ח‎

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת ארט דקו אורגינלית מתכווננת.אנגליה,1930.מחיר 2100 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורת קריסטל צכי עתיקה

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות עמידה מאנגליה.משנות השלושים של המאה הקודמת עם אהילי בד ישנים.מחירים מ2500-3200 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן בסגנון עתיק.האהילים מזכוכית רובם עתיקים. המחירים בין 1200-1600 ש״ח

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן עם אהילים פרחוניים מבד .הבסיסים עתיקים

press to zoom
גופי תאורה עתיקים
גופי תאורה עתיקים

מנורות שולחן עם אהילים פרחוניים מבד .הבסיסים עתיקים

press to zoom